Alkotmányos ügyek

Új fejezet az európai integráció folyamatában – Megszavazta a parlament az Állampolgári Kezdeményezés életbeléptetését

Új fejezet az európai integráció folyamatában – Megszavazta a parlament az Állampolgári Kezdeményezés életbeléptetését

2010. 12. 15.

Ahogy Schöpflin György felszólalásában elmondta, az Állampolgári Kezdeményezés intézményének életbeléptetése kétségtelenül az európai integráció legfontosabb fejleményei közé tartozik, egyrészt mert a hatalom szélesebb körben történő megosztását segíti elő az Európai Unión belül, másrészt mert magában hordozza az európai politika megújulásának lehetőségét is. Mindez nagy horderejű következményekkel járhat, hiszen ezzel az új intézménnyel megnyílik például az egész integrációs folyamatra jellemző feltételrendszer megkérdőjelezhetősége, nevezetesen az elit-vezérelt folyamatok módosulása.
 
Noha ez Schöpflin véleménye szerint sok tekintetben nagyon is sikeres volt, kevéssé vitatható, hogy az állampolgárok aktív támogatása nélkül az integrációs folyamat könnyen akadályokba ütközhet. Voltaképpen mára egyértelművé vált, hogy az állampolgárok az EU-t távoli, komplex és megközelíthetetlen képződménynek tekintik.
 
Az Európai Parlament által ma elfogadott Állampolgári Kezdeményezés értelmében azonban már legalább hét tagállamból érkező hét uniós állampolgár aláírása elegendő lesz ahhoz, hogy egy kezdeményezést regisztráljanak. Ezt követően pedig – amennyiben a két hónapos elbírálási idő során a kezdeményezés zöld utat kap-, megkezdődhet az egymillió aláírás összegyűjtése az uniós tagállamokban.
 
Schöpflin György hangsúlyozta, mindezidáig az európai állampolgároknak kevés lehetőségük volt arra, hogy bekapcsolódjanak az EU működésébe, mivel ennek eszközei nem álltak rendelkezésre. Ezt a hiátust töltheti be az Állampolgári Kezdeményezés egy olyan eszköz életbeléptetésével, amely az európai uniós állampolgárokat azonos szintre emeli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, valamint lehetővé teszi az Unió és a társadalmak közt feszülő szakadék áthidalását.