Külügy

Schöpflin György az Európai Parlament “CIA-bizottságában”

Schöpflin György az Európai Parlament “CIA-bizottságában”

2006. 01. 19.

Megválasztása kapcsán Schöpflin György a következõket mondta: "Még nem tudjuk, hogy mi az igazság az állítólag a CIA által Európában mûködtetett vallató központok ügyében, de az Európai Parlament tényfeltáró bizottságának legfontosabb feladata, hogy megállapítsa, mi is történt valójában. Ha sikerül a vállalkozás, akkor ezzel Európa bizonyítja a demokratikus jogok fenntartása iránti elkötelezettségét, amennyiben a demokrácia alapszabályai még a terrorizmus elleni hadviselésben is érvényesek." 

A 46 fõs bizottság arra keres választ: a CIA részt vett-e emberek elrablásában, fogva tartásában? Bántalmaztak, kínoztak-e foglyokat Európai Unió, vagy a csatlakozásra váró államok területén? Az állítólagosan elkövetett tettek megsértik-e a nemzetközi emberi jogi egyezményeket (beleértve az Európai Unióról szóló szerzõdést), az Észak-atlanti Szerzõdést és több Európai Unió és Egyesült Államok közötti megállapodást? Voltak-e uniós polgárok vagy csatlakozó államok polgárai az állítólagosan elkövetett tettek – akár tevõleges, akár mulasztó – elkövetõi vagy elszenvedõi között? 

 

A bizottságnak négy hónapon belül kell idõközi jelentését elkészíteni az Európai Parlamentnek.

 

Ha bizonyítást nyer, hogy ezen illegális tevékenységben bármely uniós tagország segédkezett, az Európai Parlament kilátásba helyezte az Európai Unióról szóló szerzõdés 7. cikkét, amely akár egy tagállam szavazati joga felfüggesztéséhez is vezethet.

 

Románia szerepel a CIA tevékenységében feltételezhetõen résztvevõ országok listáján. Amennyiben ez bizonyítást nyer, annak súlyos következményei lehetnek.

 

Tavaly õsszel jelentek meg az amerikai sajtóban olyan tartalmú írások, melyek szerint a CIA európai országokba foglyokat szállított és ott börtönöket vett igénybe. Az Európa Tanács és számos nemzeti parlament vizsgálatot kezdett az ügyben; az Európai Parlament új bizottsága ezekkel a testületekkel szoros együttmûködésben kíván dolgozni.

 

EPP-ED Képviselõcsoport Sajtóosztály