Külügy

“Oroszország számára az EU probléma”

“Oroszország számára az EU probléma”

2009. 04. 02.

Az Európai Unió és Oroszország kapcsolatát jelentős konfliktusok árnyékolták be az utóbbi időkben, például Moszkva Grúziával szembeni agressziója, vagy az év eleji orosz-ukrán gázvita, magyar viszonylatban a MOL-ban való érdekes részesedése egy orosz vállalatnak.

A jelentés ajánlás az Európai Parlament részéről a Tanács és a Bizottság részére a megújítandó EU-Orosz megállapodáshoz, ami önmagában is ellentmondásokat eredményezett a frakciók között, tekintve, hogy többen megkérdőjelezik a lehetséges stratégiai partnerséget EU és Oroszország viszonyában, az eltérő értékrendek miatt. A jelentés így az alapvető emberi jogok, a demokrácia és a sajtószabadság sorozatos megsértése ellen hív fel, prioritásként kezeli az EU és Oroszország között meglévő kereskedelmi problémák megoldására irányuló munkát, a demokratikus szabályok tiszteletben tartását, valamint Oroszország a WTO-hoz és az Energia Chartához való csatlakozásának támogatását.

Schöpflin György felszólalásában a kognitív szinten való eltérésre és az ebből fakadó veszélyekre figyelmeztetett:

 

Oroszország stratégiai gondolkodása az EU számára az egyik legnagyobb kihívás. Ha nem értjük meg, hogy Oroszország hogyan vélekedik, gondolkodik saját magáról, hova helyezi magát a világban, akkor könnyen félreérthetjük a Kreml szavait, tetteit. Voltaképpen Oroszország lépéseiben, cselekedeteiben van egy logika, amely azonban eltér a miénktől.  Amíg Európa a konfliktuskezelés békés megoldását helyezi a középpontba, addig Oroszország habozás nélkül nyúl az erőszakhoz, ahogy ennek Grúzia/Georgia esetében tavaly szemtanúi lehettünk. Ha az EU kifele tekint, Oroszország szereti kapcsolatait minimálisra szűkíteni a külvilággal. De a lényeges elem, hogy Oroszország számára mit is jelent a hatalom. Az európai hagyományoknak megfelelően, a hatalmat demokratikus intézményes eszközökkel kell ellenőrizni. Oroszországban, a hatalom koncentrált, s ennek alapja az a feltételezés, hogy a hatalom koncentrálásával még hatékonyabbá válik.

 

Ez a folyamat különösen veszélyes azon államok számára, akiket Oroszország gyengének vél. Automatikusan céltáblájává válnak az orosz expanziós törekvéseknek. Kiválóan mutatja ezt a hódító viselkedést, Oroszország kvázi benyomulását eddig nem megszállt területekre, a magyar energiatársaságban, a MOL-ban való titkos részesedése egy orosz társaságnak, mely nem pusztán egy gazdasági tranzakció.

 

A hatalom szempontjából az EU és az európai integráció megmagyarázhatatlan, érthetetlen és értelmetlen folyamat Oroszország számára. A szuverenitás átruházása orosz szemnek természetellenes látvány, a béke garantálására alkalmatlan. Mindezek alapján elengedhetetlen, hogy felismerjük: Oroszország számára az EU probléma, sikere a szétaprózódásban van, az EU az orosz hatalom kiteljesedésének akadálya. Az EU jövőbeli sikere tehát, hogy képes felismeri az orosz hatalomfelfogást, mely teljesen és alapjaiban különbözik az európaitól. Ne legyenek illúziók!

 

Schöpflin professzor felszólalása itt tekinthető meg.