Hírek

Oroszország a finnugor képviselők napirendjén

Oroszország a finnugor képviselők napirendjén

2006. 01. 24.

A beszélgetésen szóba került az oroszok külföldiekhez és kisebbségekhez való hozzáállása, az újonnan alakuló orosz nemzeti ideológia, a centralizáció és ennek következtében a nemzeti kisebbségi élet sorvadása, valamint az oroszország etnikai régióit érintõ jelenlegi hivatalos kormányzati politika. Liik asszony személyes élményeirõl is beszámolt az Oroszországban tapasztalható növekvõ idegenellenességrõl és növekvõ gyanakodó hozzáállásról. A képviselõk arról is beszéltek, hogy a nemzetközi közösség mennyire van hatása Oroszországra, valamint hogy mi ebben a feladata az Európai Uniónak és maguknak a képviselõknek annak érdekében, hogy Oroszoszág a kisebbségeit illetõen nagyobb nyomás alá kerüljön avégett, hogy eleget tegyen az általa vállatt nemzetközi normáknak. Egyetértés volt abban, hogy az Európai Uniónak ugyanazokat a nemzetközi elvárosokat kell számon kérni Oroszországtól, mint bármely más országtól, és hogy ezt az üzenetet elsõsorban a tagállamok és a Bizottság felé kell továbbítani.

 

 

A 2004-es európai parlamenti választások óta a finnugor képviselõk rendszeresen tartanak szakmai megbeszéléseket az úgynevezett Finnugor Fórum égisze alatt. A Fórum volt az egyik fõ elindítója az Európai Parlament 2005-ben megszavazott oroszországi mari (cseremisz) népcsoportot támogató határozatának. A mostani alkalommal 14 finnugor képviselõ gyûlt össze, hat országot képviselve (Észország, Finnország, Franciaország, Magyarország, Szlovákia és Románia).