Hírek

Megalakult a Nemzeti Konzultációs Testület

Megalakult a Nemzeti Konzultációs Testület

2005. 03. 09.

 

Emlékezetes: Orbán Viktor februári évértékelõ beszédében jelentette be, hogy 2005-öt a konzultáció évévé szeretnék tenni annak érdekében, hogy a közélet újra az emberekrõl szóljon. A testület ma tartotta elsõ ülését, amelyet követõen a szóvivõ, Kudlik Júlia olvasta fel a testület alapító nyilatkozatát.

Megkezdõdött a nemzeti konzultációs akciósorozat

Orbán Viktor hangsúlyozta a szervezet civil és világnézetek felett álló jellegét, és elmondta: a rendszerváltozás után tizenöt évvel az emberek többsége elveszíteni látszik azt a hitet, részese saját és az ország jövõjének. Enélkül pedig nincs demokrácia – tette hozzá. Mint mondta a testület megalakulásának célja a demokrácia lelki, szellemi alapjainak újbóli lefektetése az elkövetkezõ nyolc hónap során. “Azt gondoljuk, hogy az emberek csak akkor érzik azt, hogy a jövõ róluk is szól, ha valaki meg is kérdezte õket a jövõjükrõl, aztán meghallgatta õket, hogy mit szeretnének, és ezután valaki komolyan is veszi, azt, amit elmondtak, és megpróbálja beépíteni jövõbeli döntéseibe” – húzta alá.

Bejelentette, hogy már holnapi napon megkezdõdnek a nemzeti konzultációt elõsegítõ akciók, amelynek során feláll az elsõ faluparlamentet szervezõ bizottság, és reményeik szerint hamarosan megindulhat a falun élõ emberekkel való kapcsolatteremtés. Elmondta, hogy ezt követõen Budapesten kezdik meg az emberekkel való közvetlen kapcsolatok kiépítését, és egy kérdõíves felmérés készítése is az akciósorozat is a tervek között szerepel, amellyel a lehetõ legtöbb emberhez szeretnének eljutni, és megtudni, mit várnak az elkövetkezõ évektõl.

A Szövetség elnöke felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy az eseménysorozatról idõrõl idõre beszámolnak majd és programfüzetek is készülnek, amelyek tartalmazni fogják a tavaszi, nyári és õszi eseményeket, amelyek között szabadegyetemi elõadások, kulturális események és lakossági fórumok is lesznek, ezen kívül kozultációs irodák és az ország legkisebb településére is eljutó buszok segítik majd a személyes kapcsolatok kialakítását.

A Nemzeti Konzultációs Testület civil kezdeményezés

A testület tagjaira vonatkozó kérdések kapcsán szót ejtett arról, hogy a Náray-Szabó Gábor vezetésével mûködõ Professzorok Batthyány Köre lényegében elkészült a Szent István Tervvel, amelynek megvitatása is a küszöbön áll. Ennek kapcsán bizakodását fejezte ki, hogy a magyar értelmiség, az egyetemisták és tanáraik is pártpolitikától függetlenül tudnak majd beszélgetni a Magyarország elõtt álló lehetõségekrõl. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy Pozsgay Imre személyes meghívására vesz részt a testület munkájában, amelynek az egyik deklarált célja az, hogy pártállástól függetlenül részt vehessen mindenki beleszólhasson a Magyarország és a saját jövõjének alakulásába, és részesévé váljon a nemzeti konzultációnak. Megjegyezte, hogy sokan vannak ma Magyarországon, akik inkább hallgatnak Pozsgay Imrére, mint a testület más tagjaira, így kifejezetten fontosnak tartja a más politikai családból érkezõ politikus csatlakozását a kezdeményezéshez.

Finta József építész részvételét illetõen kijelentette: új Budapestre is szükség van, és ennek megalkotása jelentõs részben építészi feladat. Hozzátette, hogy a fõvárosban is számos fórum, és levelezési akció indul majd arról, hogy hogyan tehetjük otthonosabbá Budapestet. Terveik szerint már a jövõ héten nyilvánosságot lát a Budapest megújítását célzó kezdeményezésük.

Hozzátette: a Testület kéthetente ülésezik majd, és ezekre a munkaebédekre rendszeresen elõadókat is meghívnak majd.

A testület tagjai: Finta József építész, Dr. Hofmann Rózsa pedagógus, Dr. Iván László, gerontológus, egyetemi tanár, Jókai Anna író, Náray-Szabó Gábor, egyetemi tanár, a Professzorok Batthyány Körének elnöke, Pozsgay Imre, Dr. Schöpflin György európai parlamenti képviselõ, Dr. Tulassay Tivadar.

Fidesz Webszerkesztőség