Alkotmányos ügyek

Európa jövője lengyel szemmel – Schöpflin György Varsóban

Európa jövője lengyel szemmel – Schöpflin György Varsóban

2005. 07. 01.

 

 

A látogatás alatt a képviselõ számos kormányképviselõvel, a lengyel parlament alsó- és felsõházának tagjaival is találkozott, többek között Jaroslaw Pietras, európai ügyekért felelõs államminiszterrel, Wlodzimierz Cimoszewicz-zal, az alsóház elnökével, és Robert Smolennel, az alsóház európai ügyek bizottságának elnökével.

 

A lengyel politikaformálók Európa jövõjérõl folytatott beszélgetésének kifinomultsága lenyûgözte a képviselõt: "Lengyel tárgyalópartnereink tudása az Európai Unióról és nyitottsága Európa iránt kimondottan pozitív benyomást tett rám" – mondta el a képviselõ.

 

A tárgyalások során a lengyel tárgyalópartnerek kifejezték aggodalmukat az Európai Alkotmányról szóló Szerzõdés további sorsa iránt. Annak ellenére, hogy Lengyelország – a dokumentum franciaországi és hollandiai elutasítását követõen – elhalasztotta saját népszavazását az Alkotmányról, a lengyel politikusok véleménye szerint a tagállamok kisebb csoportja nem akadályozhatja meg a folyamatot, minden tagállamnak joga van ahhoz, hogy vitát folytasson és ratifikálja az Alkotmányt. Pietras államminiszter egy páneurópai dialógust szeretne, melyben Európa jövõjét és az Alkotmányt a parlamentek és a civil társadalom képviselõi vitatják meg.

 

A lengyel politikusok továbbá aggodalmukat fejezték ki a júliustól hat hónapig tartó brit uniós elnökséggel szemben, állítva, hogy Tony Blair brit miniszterelnöknek különleges felelõssége van az EU új reformjának kialakításában. Néhányan csalódottságuknak adtak hangot a brit miniszterelnök június 23-i, az Európai Parlamentben elhangzott beszédével kapcsolatban. A lengyel tárgyalópartnerek sürgették, hogy minél hamarabb szülessen megállapodás az EU új hosszú távú (2007-2013) pénzügyi tervét illetõen – ennek június közepi elmaradását több lengyel politikus a "nemzeti egoizmus" számlájára írja.

 

A lengyel tárgyalópartnerek az EU további bõvítése mellett törnek lándzsát, minthogy ez életbevágóan fontos Lengyelország keleti biztonsága szempontjából. Lengyelország egy, az egyes tagállamok összességén túlmutató Európát támogat.  Ezt a véleményt Schöpflin György is osztja. "Európa nem lehet csupán adás-vétel, alku tárgya, hanem önmagában egy központi értéket képez"- mondta el a képviselõ.