Hírek

A regionalitással mindenki nyerhet

A regionalitással mindenki nyerhet

2006. 06. 20.

 

A konferencia arra kereste a választ, hogy az Európai Unió regionális politikája megoldást jelenthet-e a romániai magyar kisebbség problémáira Románia jövõre várható csatlakozása után. Schöpflin György a “Románia – történelmi régiók és kisebbségek” címû programpont keretében megtartott beszédében felvázolta a modern államkoncepció elõnyeit és hátrányait. “A modern állam nem tudja jól feldolgozni a sokféleséget. A kreativitás, és az emberi tényezõben rejlõ lehetõségek teljesebb kiaknázására csak úgy van lehetõség, ha az állam hegemonikus és egységesítõ hajlamait megfelelõ régiópolitika egyensúlyozza” mondta el az európai parlamenti képviselõ. A globalizáció egyébként is kérlelhetetlenül a regionalitás irányába tereli a modern államot, Ennek a folyamatnak a többség és a kisebbség egyaránt nyertese lehet. Ez Romániára is érvényes, ahol a központosító, jakobinus államkoncepció a múltban sem volt hatékony, és a jövõben feltétlenül felülvizsgálatra szorul – véli Schöpflin professzor.

 

A “Régiók és regionalitás az európai integrációban”, “A kisebbségek jogai Romániában” és “A román régiópolitika jövõje” címû további programpontok elõadói között szerepelt Graham Meadows és Ciaran Dearle az Európai Bizottság Régiópolitikai Fõosztályától, Luc Van den Brande, a Régiók Bizottságának elsõ alelnöke, Sata Viktor, az RMDSZ nemzetközi titkára, Carmen Ifrim Románia brüsszeli képviseletérõl, és Peter Jordan professzor az Osztrák Kelet-és Dél-Kelet-Európai Intézetbõl. A konferenciát Lars Abel, a Régiók Bizottságának dán tagja nyitotta meg.

 

A konferenciának több mint hetven részvevõje többek között Olaszországot, Spanyolországot, Lengyelországot, Írországot, Szlovákiát, Magyarországot és Romániát képviselte. A szervezõk között, élükön az erdélyi Csíkkozmásról származó Bodó Melindával, francia, brit, belga, litván és bolgár gyakornokok voltak.

 

www.schopflingyorgy.hu

 

A konferencia honlapja: http://www.regionalpolicy.org