Hírek

“100 éves a Nyugat” Beszélgető estek Schöpflin Györggyel (május 6.)

“100 éves a Nyugat” Beszélgető estek Schöpflin Györggyel (május 6.)

2008. 04. 21.

Nekem nem kell Európába mennem, én Európában születtem.

 

Schöpflin György

Magyarországon mindenki a saját nyugatját alakítja ki, aminek igazából kevés köze van a Nyugathoz; mind a két politikai oldalon kialakult egy-egy nyugat, aminek ugyanúgy semmi köze ahhoz a Nyugathoz, amit szociológiailag, antropológiailag fel lehet mérni. Elképzelt nyugatokkal van dolgunk – ha a magyar sajtót olvassuk, ez egyértelműen kiderül; teljesen más nyugat jelenik meg, mint ami Belgiumban, Franciaországban, Németországban, stb létezik, Mindkét oldal kialakított egy-egy nyugatot, amivel a másikat politikailag megkérdőjelezi.

Ez a jelenség nem új keletű – 100 évre is visszanyúlik – és persze nem kizárólagosan magyar sajátság, ez a lemaradottak, a modernizálók sajátja.

A mai magyar tragédia, hogy ez a kettősség egy nagyon komoly pártpolitikai tartalmat, színezetet kapott – mind a két fél hibás ebben – de ugyanakkor az általuk kialakított Nyugat felismerhetetlen Nyugaton.

Amikor 2004-ben az európai parlamenti választásokra kampányoltam, akkor fő üzenetem az volt, hogy Európában Magyarországot képviselem, Magyarországon pedig Európát. Kiderült számomra, hogy ez utóbbi sokkal nehezebb, mert pártpolitikai töltete van – politikai fegyver a barbárság, a nem európai konformitás.

Magyarországon egy elég különös europszkepticizmus van, ami alapvetően különbözik az angolszásztól, de milyen más Európát képzelünk is el? Egyetlen Európa van, és amíg ebbe Magyarország nem csatlakozik szerves, addig lemarad.

 

Hegedűs Zsuzsa

Nem is leszek politikus és nem is voltam politikus, tehát azt mondhatom, amit gondolok.

 

Létező vita, hogy mit milyen távlatból kell megmagyarázni, történészi szempontból száz-százötven év, vagy valami más – paradigmaváltásra lenne szükség.

Béka-perspektívából nézve a társadalmat, az a fontos, ami alulról jön; és az is rendjén van, hogy minden egyénnek van egy saját Nyugatja.

1990-es évek elején készült felmérés a taxisblokádot követően – a technokraták használták az "Európa elérését" diskurzust – Auth Henrik akkori megfogalmazásában ahhoz, hogy elérjük Európát megszorításokra van szükség. Erre egy taxis, SZDSZ-es önkormányzati képviselő válasza csak annyi volt: nekem nem kell Európába mennem, én Európában születtem.  És ez egy tétel mondat.

Két különböző "elment-generációhoz" tartozik Hegedűs és Schöpflin – Hegedűs Zsuzsa igazi illegális kommunista családhoz tartozik: édesapja Eperjesen született, közép-európai, vándor zsidó-családból, 1919-ben ment Franciaországba, Zsuzsa már Budapesten született. Magyarországon soha nem lehetett azt hallani, hogy valaki kelet-európai lenne – általában mindenki közép-európainak vallja magát.

A gazdaság-elemzéseknél alapvető hiba, hogy a gazdaság fejlődésnek nem csupán a GDP-mutató a legjobb indikátor.

 

Úgy gondolom, hogy a "mi" és az "ő" Európájuk, az "Európán kívül is van élet…" olyan konstruált ideológiák, mint hogy Magyarország szekértáborokra van osztva. Nincs. Nem volt. Nem is lesz. Mert attól, hogy a két holdudvar azt képzeli, hogy amit mond az igaz – már a politológusnak kell megmondania, hogy mit csináljon egy politikus – most vagy csinálja azt vagy nem ez egy másik kérdés. Az értelmezési kategóriák – felállítom azt a tételt, hogy van két szekértábor, majd megállapítom, hogy van két szekértábor – a prekoncepció diadala. A történet erről szól. Olyan nincs, hogy szekértáborok vannak, majd van egy népszavazás, és sikerül Magyarország pályáját megfordítani, és nem a 300 Ft-ról beszélek. Mert, ha így megy tovább, akkor ott találjuk magunkat egy egypárti parlamenttel szemben, és akkor mi lesz? Tüntetünk az egypárt ellen?

Ha igaz lenne, hogy megosztott az ország, ha kategóriákban gondolkodnak az emberek, akkor ilyesmi nem történik meg. Az alulról szerveződő problémák körül egészen más alakzatok jönnek létre, mint amit a politika ráerőltet az emberekre – a problémák körül alakulnak ki a többségek, probléma orientált a világ. Amennyiben nem nyomják le a magyar embereket azzal a konstruált diskurzussal, hogy az ember vagy jobboldali vagy baloldali – két szónak egyébként e pillanatban Magyarországon semmi értelme. Azonban igenis léteznek jobb és baloldali értékek, sőt van néhány ország, ahol ezeket meg is lehet határozni. De Magyarországon, ahol a magát baloldalinak nevező – és akkor baloldali értékeket kellene képviselnie – párt, és nem az a baj vele, hogy utódpárt, hanem az a baj vele, hogy a multimiliárdosok érdekét képviseli, neoliberális érdekeket. Most kiszállt az SZDSZ a kormányból.

 

Sok mindent látott már a világ, de olyat még nem, ami Magyarországon folyik – a magyar társadalom száz leggazdagabb embere közül az egyik az MSZP nevű formációt irányítja, amelyik elvben baloldali értékeket képvisel. Május 1-jén kiáll Gyurcsány Ferenc és azt mondja, "mert MI, ÉN tudjuk, tudom, mit jelent reggel 6-kor felkelni, keményen dolgozni 60-70 ezer Ft-ért." Csak hápogtam. Majd őt követte Kapolyi az MSZDP elnöke, aki természetesen elmagyarázta, hogy semmit nem tud lehallgatási ügyben. Az ötszázalékos párt elnöke szintén a száz leggazdagabb magyar egyike. 70% szegény, 30-40% mélyszegénységben él, több százezer gyerek éhezik. 1992 óta nem történt egy lépés sem. Az európai modell a magyar középosztály számára nem azt jelentette, hogy gazdagok, hanem hogy tudnak hatni a gyermekeik sorsára.

Az egy helyes út koncepciója az 1950-es években lejárt. A zöld út helyett a sokféleség alternatívája kell. Az előrehozott választások felé megyünk. Észtországban látta Hegedűs a legalternatívabban működő lentről induló civil kezdeményezéseket az atomenergia ellen. Az MSZP nem baloldal, nem utódpárt. A népszavazás arról szólt, hogy az ország kétharmada a saját kezébe akarja venni a sorsát. A kádári kiegyezés passzívvá tette a magyar társadalmat. Lengyel társadalom 1981 óta alternatív társadalmi részvételi programot gyakorolt. Konstruktív bizalmatlansági indítvány intézménye miatt nem lehet minisztereket buktatni. Az 5%-os küszöböt is a stabilitással szokás indokolni: a legstabilabb rendszer a diktatúra.

 

Schöpflin: a konstruktív bizalmatlansági indítványt Antall vezette be, nem bízott a saját pártjában. A mai magyar rendszer járadékvadász rendszer – nem különbözik Kazahsztántól, csak míg ott olajpénzekből élnek, nálunk adókból. Nálunk csak féldemokrácia van. Nincs modernizáció.

 

Hegedűs: Angliában a lakosság 62%-a nem tud elmenni fogorvoshoz. Tudásalapú társadalmat nem lehet iskolabezárásokkal létrehozni. Sárközy és Segolene Royal egy dologban egyetértettek: 15 fős iskolai osztályokat kell létrehozni, nálunk az ellenkezője zajlik le. 10 gyerekkel gyakorlatilag egyéni oktatást lehet csinálni – csak ebből nincs pénz. Az éhező emberek nem tudnak mit kezdeni a számítógépekkel, eladják, hogy enni tudjanak. Minden kirúgott ember másik kettőnek a lehetőségét viszi el; minden egyetemistának fél év önkéntes munkát kellene végeznie. Kevés az ápolónő, az idős emberek szepszisben halnak meg – nem igaz, hogy túl sok orvos és ápolónő van.

2010-ig nem maradhat ez a kormány. Elszámoltatni kell, de leszámolni nem szabad. Az ÁSZ a választások megnyerése után készítsen pontos kimutatást. Így nem lesznek sikeres pályázatok. Bajnai Hajdú-BÉT ügye még ki fog robbanni.

A termelési államcsínyt Gyurcsány és társasága találta fel. Választáson ezt nem lehet legyőzni. Olyan ez, mint az argentin junta. Nem választást kell nyerni, hanem a társadalom bizalmát megnyerni. Az EU liberális modellje lejárt, már az IMF és Világbank sem védi. Finnek 5 éve rosszabb helyzetből indultak, mint mi. Magas termelékenység, nincs munkanélküliség, az oktatásba fektettek.  Nálunk 3,5 millió ember él a létminimum alatt, két és fél millió veszélyeztetett. Nem igaz, hogy egy társadalom egyénekből áll.

A szolidaritást nem lehet mérni.  A szolidaritás nem születik meg magától, közösség kell hozzá. Népszavazás legnagyobb eredménye, hogy 3,5 millió ember rájött, hogy kezébe tudja venni a saját sorsát. Az önrészt senki nem tudja Magyarországon kifizetni.

Senki sem gondolta a népszavazás előtt, hogy ekkora lesz a részvétel. Ha lesz előrehozott választás, az a népszavazás eredménye lesz. Gyurcsány abba fog belebukni, hogy azt hiszi, ő tudja hogy mi a helyes irány. Finnek 15 éve az összes Európától kapott pénzt egy tudásiparba fektették bele. Nálunk Szeged és Debrecen között legalább 3 van.