Hírek

“100 éves a Nyugat” Beszélgető estek Schöpflin Györggyel (február)

“100 éves a Nyugat” Beszélgető estek Schöpflin Györggyel (február)

2008. 03. 07.

 

Molnár Gusztáv és Schöpflin György előadásának összefoglalója

 

 

A Nyugat nem pont 1908 január 1-jén kezdődött.

 

1904. januárjában a Londoni Királyi Földrajzi Társaság Mackinder földrajztudós megfogalmazza a Heartland Theory tételét, miszerint a politikai földrajz alfája és omegája a nemzetállam; ezzel szemben a geopolitika a globális hatalmi viszonyok előrejelzésének "művészete". (A geopolitikai tudományos mivoltát többen is megkérdőjelezik, de ez különösebben nem zavaró tényező). A globalitás berobban a 20. század elején, és ennek centruma ekkor Európa volt. Anglia a búr háborút 5000 mérföld távolságról megvívta – kapacitása és globális cselekvőképessége elvitathatatlan. Ezt egyedül Oroszország volt képes megközelíteni 1905-ben flottájával és vasúthálózatával.

Osztrák-Magyar Monarchiára jellemző egyfajta Niebelungi hűség, Németországhoz különleges szál kapcsolja.

A geopolitika ugyanakkor figyelmen kívül hagyja, a hálózatokat, és azt, hogy a tudás független a geopolitikától. A parasztság és a nemesség a földben gondolkodik, a polgárság valami másban: tőkében, mobilitásban, szabadságban.

 

A Nyugat viszonya a háborúhoz

 

Egyértelműen háború-párti, nyugat barát, és ebben a tekintetben Ignotus az első konzervatív, elfogadja a háborút, mint lehetséges eszközt. A Kelet népe című írásában egy finn színi társulatról ír, másodrendűnek tarja őket – ekkor még erőteljes az orosz fennhatóság, és Ignotus érdekes nagyhatalmi státuszt vesz fel. "A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart." Egy történelem van, és ez a nyugat univerzalizmusa – modernizálni akarja az országot, de ezzel túlfeszíti a kereteket, és robbanáshoz vezet.

Sokféle univerzalitás létezik, nemcsak a nyugaté – az orosz univerzalitás érdekes példája San Francisco közelében levő Russian River, valamikor ott húzódott a spanyol-orosz határ. A kis nemzetek nem gondolkodnak univerzalizmusban – Ignotusék sem tudtak egy magyar univerzalizmust megteremteni.

 

Presztízs – thymosz

 

Akikben ott a thymosz, azok legyőzhetetlenek – az indulat erőt ad. A Nyugat egy német impériumban bízik, polémia bontakozik ki Párizs vagy Weimar támogatása között; megjelenik egy nagyobb Európa koncepció is, ekkor születik Friedrich Naumann írása, a Mitteleuropa, és a Nyugat egyből reflektál rá 1916-ban. "Ami Németországot és Ausztria-Magyarországot illeti, vagy nekik is kölcsönösen el kell sáncolniuk magukat, vagy pedig nem lehet a határ közöttük más, mint egy kifelé egységes terület belső közigazgatási határvonala." "Jobb együtt, mint szétszórtan. A nagynak egyedül nagyobb a tekintélye, mint a kicsiknek együtt. Vagyis, a vesszők egyenkint széttördelhetők, de nincs olyan emberi erő, amely a jól összekötött vesszőcsomót el tudná törni."

A német kultúra alapja a nemzetállamban van. Az Osztrák-Magyar monarchia azonban nem volt koherens; és ez a korszak a nemzetállamok őskora, melyben igencsak nehéz az univerzalizmusokat közös nevezőre hozni.

Geopolitika ma

Az EU jelenleg nem geopolitikai tényező és nem is lesz az, ha nem képes koherenssé válni; és így színterévé válik geopolitikai csatározásoknak. Az USA új stratégiát ír: nem kell félni az új, feltörekvő regionális hatalmaktól; mindenkit lehet támogatni. Iszlám területekről, Közel-Keletről kivonul. Ugyanakkor nincs orosz veszély, az EU-nak partnerséget kell kötni Oroszországgal, mert az ideológiai háborúnak nincs értelme. Egy egészséges válság nem árt az EU-nak, szembesül saját képességeivel és korlátaival.